JH PRIME SOFTWARE

Všetko pre Vaše PC ...

Zoznam služieb

- inštalácia hardware a software - návrh so zohľadnením potrieb zákazníka, operačné systémy Windows s aktiváciou systému, internet (mobil, dsl, a pod.)
- hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
- softvérové poradenstvo a dodávka softvéru,
- kontrola a odstránenie vírusov z PC, optimalizácia nastavenia systému Windows v PC
- záloha dát (obrázky, filmy, a pod.) na CD, DVD médiá, služby pri údržbe systémov (softvéru a dát)
- tvorba jednoduchých ale výstižných webových stránok, zriadenie mailovej schránky
- poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii
- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivírusový software - jeho použitie, zálohovanie dát, prístup k dátam)
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu

23.1 Počítačové služby

- mobilná komunikácia – inštalácia podporných komunikačných programov, záloha dát, nahratie nového firmware-u do mobilného telefónu, odblokovanie (len niektoré značky a typy), inštalácia GPS software do mobilných telefónov s modulom GPS

mobilné služby

- spracovanie údajov - spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu
- služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov - práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
- spracovanie textových a obrazových predlôh (vizitiek) prostredníctvom výpočtovej techniky, skenerov

23.2 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

- sprostredkovanie nákupu nových počítačov a počítačových komponentov na mieru zákazníka s následnou inštaláciou
- sprostredkovanie nákupu žiadaného typu software-u

19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

- výkon činnosti stavebného dozora
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Skupina 213 - stavebníctvo

Pozn.: Uvedené názvy skupín činností sú použité na základe dostupných zoznamov živností poskytnutých živnostenským úradom. Tu je možné si overiť  voľné i viazané živnosti (*.doc).

Košická 660/2

94501 Komárno

 

 

Kontakt: